KBDB

(24/05/2013) RFCB ne délivre plus de duplicata-titre de propriété aux signaleurs de pigeons égarés à partir du 1 juin 2013

La RFCB a décidé de stopper la délivrance d’un duplicata – titre de propriété aux signaleurs de pigeons égarés. Cette décision entrera en vigueur dès le 1er juin 2013. Il n’est donc plus nécessaire de verser 10,00€/duplicata sur notre compte en banque.

(24/05/2013) KBDB levert vanaf 1 juni 2013 geen duplicaat-eigendomsbewijzen meer aan aanmelders van verdwaalde duiven

De KBDB heeft beslist om met ingang van 1 juni 2013 het afleveren van duplicaat-eigenomsbewijzen aan aanmelders van verdwaalde duiven stop te zetten. Het is dus onnodig om nog langer 10 euro/duplicaat op hun rekening over te maken.

(21/05/2013) KBDB vraagt maatschappijen uitslagen teruggebrachte duiven uit Frankrijk te annuleren en inzetten terug te betalen

De maatschappijen die op 19.05.13 ondanks de verwittiging op teletekst – pagina 802 blad 5 - in verband met het terugbrengen van de duiven uit Frankrijk, toch een uitslag hebben gemaakt van deze vluchten dienen deze onmiddellijk te annuleren en de inzetten moeten terugbetaald worden aan de liefhebbers.

(17/05/2013) KBDB legt werkwijze voor verenigingen inzake doorsturen elektronische koppelingslijsten uit

Op haar website legt de KBDB uit hoe de verenigingen koppelingslijsten elektronisch kunnen doorsturen met Unikon.

(17/05/2013) RFCB annule tous les concours des pigeonneaux pour le week-end de Pentecôte

Suite aux conditions météo annoncées pour ce week-end de Pentecôte, le président du Comité Sport National a décidé d’annuler TOUS les concours à pigeonneaux prévus le 18, 19 et 20 mai.

(17/05/2013) KBDB gelast alle vluchten voor jonge duiven af tijdens pinksterweekend

Rekening houdend met de weersvoorspellingen voor dit pinksterweekend, heeft de voorzitter van het Nationaal Sportcomité beslist ALLE wedvluchten voor jonge duiven, voorzien voor 18, 19 en 20 mei, af te gelasten.

(16/05/2013) RFCB explique mode d'emploi pigeons égarés

La RFCB donne la procédure pour signaler un pigeon égaré.

(16/05/2013) KBDB licht werkwijze verdwaalde duiven toe

In een korte mededeling heeft de KBDB toegelicht welke procedure gevolgd wordt bij het aanmelden van verdwaalde duiven via de KBDB-website.

(13/05/2013) Mededeling KBDB Vlaams-Brabant: bericht aan alle verenigingen en liefhebbers van Vlaams-Brabant i.v.m. de provinciale vluchten

Gezien de provinciale dubbelingen op de nationale wedvluchten in aanmerking kunnen genomen worden voor de nationale kampioenschappen heeft het comité van de afdeling in samenspraak met de Brabantse Unie enkele beslissingen genomen.

(06/05/2013) RFCB demande les organisations de contrôler les attestations paramyxovirose de leurs membres

La RFCB invite ses sociétés à vérifier le dépôt des attestations paramyxovirose de tous les amateurs participant à leurs concours. Différents contrôles seront organisés en cours de saison par la RFCB. Les sociétés ainsi que les amateurs pris en défaut s’exposent à des sanctions.

Loading ...

Loading ...


Loading...