KBDB

(23/08/2013) Ook de wedvluchten van 1 september komen in aanmerking voor de nationale kampioenschappen

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité wenst te specifiëren dat voor de nationale kampioenschappen, waarvoor vluchten mogen worden gebruikt TOT EN MET EINDE AUGUSTUS, de wedvluchten van 01.09.2013 eveneens in aanmerking zullen worden genomen.

(31/07/2013) KBDB West-Vlaanderen herinnert maatschappijen aan maximum aantallen duiven per mand voor dit weekend

Gelet op de hittegolf die voorspeld wordt, herinnert het provinciaal comité aan de bepalingen voorzien door artikel 44 van het nationaal sportreglement

(27/06/2013) Provinciale-kampioenendag West-Vlaanderen gaat door op zondag 3 november 2013

De KBDB-afdeling van West-Vlaanderen deelt mee dat de provinciale-kampioenendag doorgaat op zondag 3 november 2013 in 'De Vossenberg' te Hooglede.

(13/06/2013) Communication RFCB: nouvelles coordonnées Belgian Master

La RFCB a annonce que les coordonnées du Belgian Master (Chartres) sont changés: Gasville-Oiseme, Rue des Minardières, +48.28.02 / +01.33.03.

(13/06/2013) Mededeling KBDB: nieuwe coördinaten Belgian Master

De KBDB deelt mee dat de coördinaten voor de Belgian Master (Chartres) gewijzigd zijn: Gasville-Oiseme, Rue des Minardières, +48.28.02 / +01.33.03.

(08/06/2013) RFCB annule les les concours de petit demi-fond pour les pigeonneaux pour 15 et 16 juin 2013

Etant donné que la préparation de la saison colombophile pour les pigeonneaux était mauvaise, la RFCB a décidé d’annuler les concours de petit demi-fond pour pigeonneaux pour le week-end du 15 et 16 juin 2013.

(08/06/2013) KBDB schrapt kleinehalvefondvluchten voor jonge duiven van 15 en 16 juni 2013

Ingevolge de slechte voorbereiding van de jonge duiven werd beslist om tijdens het weekend van 15-16 juni geen kleinehalvefondvluchten te laten doorgaan voor de categorie van de jonge duiven.

(05/06/2013) RFCB élucide publication des résultats nationaux provisoires

La RFCB tient à préciser que la procédure d’annonces a été adaptée, cette année, afin d’éviter toute polémique/discussion à la publication d’un résultat provisoire.

(05/06/2013) KBDB licht publicatie voorlopige nationale uitslagen toe

De KBDB wenst te preciseren dat de aanmeldingsprocedure dit jaar werd aangepast teneinde elke polemiek/discussie te vermijden bij de publicatie van een voorlopig resultaat.

(01/06/2013) Nieuwe Coordinaten/Nouvelles Coordonnees:

Châteauroux 1.06.2013 – los om 7u15/lâché à 7u15 NIEUWE COORDINATEN/NOUVELLES COORDONNEES: 46.48.51/01.41.02

Loading ...

Loading ...


Loading...