Search

   

KBDB

(08/06/2013) KBDB schrapt kleinehalvefondvluchten voor jonge duiven van 15 en 16 juni 2013

Ingevolge de slechte voorbereiding van de jonge duiven werd beslist om tijdens het weekend van 15-16 juni geen kleinehalvefondvluchten te laten doorgaan voor de categorie van de jonge duiven.

(05/06/2013) RFCB élucide publication des résultats nationaux provisoires

La RFCB tient à préciser que la procédure d’annonces a été adaptée, cette année, afin d’éviter toute polémique/discussion à la publication d’un résultat provisoire.

(05/06/2013) KBDB licht publicatie voorlopige nationale uitslagen toe

De KBDB wenst te preciseren dat de aanmeldingsprocedure dit jaar werd aangepast teneinde elke polemiek/discussie te vermijden bij de publicatie van een voorlopig resultaat.

(01/06/2013) Nieuwe Coordinaten/Nouvelles Coordonnees:

Châteauroux 1.06.2013 – los om 7u15/lâché à 7u15 NIEUWE COORDINATEN/NOUVELLES COORDONNEES: 46.48.51/01.41.02

(01/06/2013) Nieuwe Coördinaten/Nouvelles Coordonnees:

Châteauroux 1.06.2013 – los om 7u15/lâché à 7u15 NIEUWE COORDINATEN/NOUVELLES COORDONNEES: 46.48.51/01.41.02

(31/05/2013) RFCB continue à lâcher au terrain à Morlincourt

Nous avons pris connaissance de divers articles se rapportant au lieu de lâcher de MORLINCOURT (Noyon). La RFCB n’ignore pas le problème et a déjà pris l’initiative de solliciter des entrepreneurs locaux afin d’aplanir et de stabiliser le terrain.

(31/05/2013) KBDB blijft lossen vanop het huidige terrein in Morlincourt

We namen kennis van verschillende artikels met betrekking tot de lossingsplaats van MORLINCOURT (Noyon). De KBDB is niet onwetend over dit probleem en nam reeds contact op met plaatselijke aannemers met het oog op het vlak maken en stabiliseren van het terrein.

(30/05/2013) KBDB biedt kans op twee extra leervluchten op 4 en 6 juni voor liefhebbers uit West-Vlaanderen en de westenlijn van Oost-Vlaanderen

Gezien de goede weersvooruitzichten richten de KBDB-afdelingen West- en Oost-Vlaanderen op dinsdag 4 en donderdag 6 juni twee leervluchten in voor liefhebbers uit West-Vlaanderen en van de westenlijn uit Oost-Vlaanderen.

(24/05/2013) RFCB ne délivre plus de duplicata-titre de propriété aux signaleurs de pigeons égarés à partir du 1 juin 2013

La RFCB a décidé de stopper la délivrance d’un duplicata – titre de propriété aux signaleurs de pigeons égarés. Cette décision entrera en vigueur dès le 1er juin 2013. Il n’est donc plus nécessaire de verser 10,00€/duplicata sur notre compte en banque.

(24/05/2013) KBDB levert vanaf 1 juni 2013 geen duplicaat-eigendomsbewijzen meer aan aanmelders van verdwaalde duiven

De KBDB heeft beslist om met ingang van 1 juni 2013 het afleveren van duplicaat-eigenomsbewijzen aan aanmelders van verdwaalde duiven stop te zetten. Het is dus onnodig om nog langer 10 euro/duplicaat op hun rekening over te maken.

Loading ...

Loading ...


Loading...