KBDB

(17/10/2013) RFCB communique que les listes au colombier de 2014 sont disponibles

Le conseil d’administration et de gestion national tient à vous informer que les listes au colombier sont actuellement disponibles. Pour plus d’informations quant à la procédure de délivrance, veuillez contacter votre secrétariat.

(16/10/2013) KBDB deelt mee dat hoklijsten 2014 beschikbaar zijn

De nationale raad van beheer en bestuur wenst de liefhebbers in te lichten dat de hoklijsten beschikbaar zijn. Voor bijkomende inlichtingen aangaande de procedure voor het uitdelen dienen de liefhebbers contact op te nemen met hun secretariaat.

(12/10/2013) Persbericht KBDB: Duivensport op de nationale digitale TV!

Vanaf maandag 28 oktober komt de duivensport op televisie in “DUIVENSPORT VANDAAG” op het nationaal kanaal Sport10 HD om 20u00.

(11/10/2013) De hoklijsten 2014 voor Limburg zijn vanaf 15 oktober beschikbaar

De hoklijsten 2014 zijn vanaf dinsdag 15 oktober te bekomen in het kantoor van de Provinciale Entiteit Limburg (Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk).

(11/10/2013) Dit weekend worden de duiven op de Quiévrain-vluchten gelost in Pommeroeul

Zigeuners hebben zich opnieuw gevestigd op ons lossingsterrein in Quiévrain. De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben de beslissing genomen, rekening houdend met het feit dat dit weekend de laatste lossingen zullen worden uitgevoerd, om de duiven te lossen op het oude terrein in Pommeroeul.

(23/08/2013) Les concours du 1 septembre 2013 sont aussi pris en considération pour les championnats nationaux

Le Président du Comité Sportif National précise que, pour les championnats nationaux, pour lesquels des concours peuvent être utilisés jusqu’à fin août, les concours organisés le 1.09.2013 seront également pris en considération.

(23/08/2013) Ook de wedvluchten van 1 september komen in aanmerking voor de nationale kampioenschappen

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité wenst te specifiëren dat voor de nationale kampioenschappen, waarvoor vluchten mogen worden gebruikt TOT EN MET EINDE AUGUSTUS, de wedvluchten van 01.09.2013 eveneens in aanmerking zullen worden genomen.

(31/07/2013) KBDB West-Vlaanderen herinnert maatschappijen aan maximum aantallen duiven per mand voor dit weekend

Gelet op de hittegolf die voorspeld wordt, herinnert het provinciaal comité aan de bepalingen voorzien door artikel 44 van het nationaal sportreglement

(27/06/2013) Provinciale-kampioenendag West-Vlaanderen gaat door op zondag 3 november 2013

De KBDB-afdeling van West-Vlaanderen deelt mee dat de provinciale-kampioenendag doorgaat op zondag 3 november 2013 in 'De Vossenberg' te Hooglede.

(13/06/2013) Communication RFCB: nouvelles coordonnées Belgian Master

La RFCB a annonce que les coordonnées du Belgian Master (Chartres) sont changés: Gasville-Oiseme, Rue des Minardières, +48.28.02 / +01.33.03.

Loading ...

Loading ...


Loading...