KBDB

(15/01/2013) Mededelingen KBDB omtrent Olympiade 2013: samenstelling sportploeg en vriendschaps-/gala-avond

De reserven van de sportploeg KBDB voor de Olympiade 2013 zijn gekend. Er is ook meer informatie beschikbaar over de vriendschaps- en gala-avond.

(15/01/2013) Communiqué RFCB: pigeons égarés

Le numéro de téléphone 055/33.72.82 que vous utilisiez pour le signalement des pigeons égarés n'est plus attribué depuis le 10.01.2013. Entre-temps, la RFCB peaufine son nouveau système conçu pour les pigeons égarés qui sera prêt dans les plus brefs délais.

(15/01/2013) Mededeling KBDB: verdwaalde duiven

Het telefoonnummer 055/33.72.82 waarop verdwaalde duiven konden worden aangemeld, is vanaf 10 januari 2013 niet meer in gebruik. Er wordt ondertussen gewerkt aan de laatste details om spoedig een nieuw systeem op te starten voor de verdwaalde duiven.

(11/01/2013) Première Assemblée Statutaire Générale RFCB le 20/02/13: ordre du jour provisoire

L'ordre du jour provisoire de la Première Assemblée Statutaire Générale de la RFCB est connu. L'assemblée aura lieu dans le bâtiment administratif de la RFCB le mercredi 20 février 2013.

(11/01/2013) Eerste Algemene Statutaire Vergadering KBDB op 20/02/13: voorlopige dagorde

De voorlopige dagorde van de Eerste Statutaire Algemene Vergadering van de KBDB is bekend. De vergadering gaat door in het administratieve KBDB-gebouw op woensdag 20 februari 2013.

(26/12/2012) Mededeling KBDB: lijst ringenverdeling Limburg 2013

De verdeling van de ringen 2013 voor Limburg is bekend.

(11/12/2012) Mededeling KBDB: finalekeuring standaard Nitra

De KBDB heeft informatie vrijgegeven omtrent de finalekeuring voor de standaardcategorie voor Nitra.

(06/12/2012) Mededelingen KBDB: reisrooster 2013 Vlaams-Brabant en Limburg, en verdeling ringen 2013 & nieuw kantoor West-Vlaanderen

Er zijn mededelingen voor de KBDB-leden uit West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Voor West-Vlaanderen i.v.m. de verdeling van de ringen 2013 en het nieuwe kantoor, voor Vlaams-Brabant en Limburg i.v.m. de reisroosters voor 2013.

(06/12/2012) Mededeling KBDB: definitieve samenstelling sportploeg KBDB - Olympiade 2013

De definitieve samenstelling van de sportploeg KBDB voor de Olympiade 2013 is gekend.

(30/11/2012) Communiqué RFCB: réorganisation comptable

La RFCB vous informe qu'une réorganisation comptable a débuté le 1 novembre 2012. Les comptes chèques postaux des différentes entités provinciales, utilisés pour les opérations administratives, disparaissent.

Loading ...

Loading ...


Loading...