Search

   

KBDB

(06/12/2012) Mededeling KBDB: definitieve samenstelling sportploeg KBDB - Olympiade 2013

De definitieve samenstelling van de sportploeg KBDB voor de Olympiade 2013 is gekend.

(30/11/2012) Communiqué RFCB: réorganisation comptable

La RFCB vous informe qu'une réorganisation comptable a débuté le 1 novembre 2012. Les comptes chèques postaux des différentes entités provinciales, utilisés pour les opérations administratives, disparaissent.

(30/11/2012) Mededeling KBDB: boekhoudkundige reorganisatie

De KBDB deelt u mede dat een boekhoudkundige reorganisatie is ingegaan vanaf 1 november 2012. De postrekeningen van de verschillende provinciale entiteiten, gebruikt voor de administratieve verrichtingen, verdwijnen.

(09/11/2012) Mededeling KBDB Limburg: aanpassing reisrooster 2013

Gelieve op het reisrooster 2013 dat u ontvangen heeft met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 20 november 2012 de wedvlucht van Sézanne te voorzien op zondag 4.08.2013 i.p.v. zaterdag 3.08.2013.

(06/11/2012) Communications RFCB: Journées Nationales 2012, reorganisation et CBJS appel aux candidats

La RFCB a publié quelques communications sur son site web, entre autres sur les Journées Nationales 2012.

(06/11/2012) Mededelingen KBDB: Nationale Dagen 2012, reorganisatie, oproep kandidaat-keurmeesters & prestaties Belgische delegatie EK en WK

De KBDB heeft op haar website enkele mededelingen gedaan, o.a. omtrent de Nationale Dagen 2012.

(06/11/2012) Communication RFCB: composition provisoire équipe sport RFCB - Olympiade 2013

L'équipe sport RFCB (composition provisoire) pour l'Olympiade 2013 est connue.

(30/10/2012) Communication RFCB: télécharger modifications aux règlements

Les modifications aux règlements RFCB peuvent, à partir du 1.11.2012, être téléchargées sur notre site afin de garder votre règlement à jour.

(30/10/2012) Mededeling KBDB: downloaden wijzigingen reglement

De wijzigingen aan de KBDB-reglementen kunnen vanaf 1.11.2012 worden gedownload op onze website zodat uw reglement steeds up-to-date is.

(29/10/2012) Communiqué RFCB: réorganisation comptable

La RFCB vous informe qu'une réorganisation comptable débute dès le 1er novembre 2012.

Loading ...

Loading ...


Loading...